Brevag is door BCCA gecertificeerd voor alle aspecten van de ventilatieverslaggeving Als we deze opdracht kunnen combineren met de functie EPB-deskundige, dan geniet je van extra scherpe prijzen.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Wat is een ventilatieverslag?

Bouwplannen, of sta je voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is? Dan moet je voldoen aan EPB-eisen. Zo moet je verplicht een ventilatiesysteem voorzien en bepaalde documenten laten opmaken door een erkend ventilatieverslaggever. Een van die verplichte documenten is het ventilatieprestatieverslag.

Aan welke wetgeving moet ik voldoen?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan energienormen voldoen. De EPB-regelgeving moet leiden tot energiezuinige, gezonde en comfortabele gebouwen. Zo zijn minimale ventilatievoorzieningen verplicht, want die zijn nodig voor een gezond binnenklimaat. Sinds 1/1/2016 moet de ventilatie-installatie van vergunningsplichtige residentiële nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties in Vlaanderen uitgevoerd worden volgens een kwaliteitskader. Bovendien heb je een ventilatieverslag nodig.

Wie stelt dit ventilatieverslag op?

Bij nieuwbouw of een energetische renovatie met een bouwvergunning ben je verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Je hebt een ventilatieverslaggever nodig voor de start van de werkzaamheden en op het einde van de werkzaamheden. Je ventilatieverslaggever maakt twee belangrijke documenten op: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag. De EPB-verslaggever heeft deze documenten nodig om de startverklaring en de EPB-aangifte te kunnen opmaken.

Voor de werken: Het ventilatievoorontwerp

Het installeren van een ventilatiesysteem kent meestal 2 fases. In fase 1 wordt het kanaalwerk van het systeem geplaatst, in fase twee wordt het toestel geïnstalleerd en ingeregeld voor gebruik. Voor de start van fase 1 van de installatie van je ventilatie stelt je ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp VVO) op. Een ventilatievoorontwerp of ventilatieplan vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer. De ventilatieverslaggever dient het ventilatievoorontwerp in bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie. De EPB-verslaggever neemt het ventilatievoorontwerp op in de startverklaring. Het ventilatieplan hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt en mag tijdens het bouwproces nog wijzigen, maar er moet wel duidelijk uit blijken wat de debieten zijn.

Na de werken: het ventilatieprestatieverslag.

Na de werken moet je verplicht een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opmaken door een erkende ventilatieverslaggever. De EPB-verslaggever heeft dit ventilatieprestatieverslag nodig om je EPB-aangifte op te maken. Eens de werken zijn afgerond, vraag je je ventilatieverslaggever dus om het ventilatieverslag op te maken en in te dienen bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Eerst voert de ventilatieverslaggever debietmetingen uit per ruimte. De resultaten van die metingen bundelt hij in het ventilatieverslag. Dat document geeft aan of de prestaties van je installatie voldoen aan de ventilatie-eisen van de Vlaamse overheid (regeling debieten, luchtfiltratie, isolatie van luchtkanalen, …).

Wat staat er in dit ventilatieprestatieverslag?

Het ventilatieverslag vermeldt de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem en toont de kwaliteit ervan. Het beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in volgende deelaspecten: regelbare toevoeropeningen (RTO), doorstroomopeningen (DO), regelbare afvoeropeningen (RAO) en mechanische ventilatie (MV).