EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat.

De doelstelling die gepaard gaat met de energiewetgeving, is om de energieprestatie van nieuwbouw
of nog te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren.

We trachten steeds een evenwicht te vinden tussen de geldende EPB-eisen en het beschikbare bouwbudget.

Voor de start van de werken

Wij dienen uw startverklaring met voorafberekening in bij het VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap), hetgeen minstens 8 dagen voor de start van de werkzaamheden moet gebeuren.

Wij leveren de voorberekening af in de vorm van een uitgebreid advies.

In dit advies staat duidelijk beschreven of de voorlopig gekozen (isolatie)materialen en technieken in orde zijn om te voldoen aan de verplichte EPB-eisen en waar er eventueel dient te worden bijgestuurd.

Wij geven u onze EPB-vragenlijst mee, zodat u perfect op voorhand weet welke documenten en gegevens wij nodig hebben om, na voltooiing van uw bouwwerk, de EPB- eindaangifte te kunnen indienen.

Tijdens de werken

Wij adviseren u verder tijdens uw bouwproces op alle vlakken.

Na beëindiging van de werken

Wij brengen uw EPB-eindverslag in orde en overhandigen u het EPB-certificaat met bijbehorende documenten nadat u ons geïnformeerd heeft dat de werken beëindigd zijn of de woning in gebruik genomen werd.